LÅNA

Låna till köpet

  • Vi samarbetar med Wasa Kredit och My Money
  • Kreditprövning sker alltid snabbt och enkelt
  • Kredittid upp till 12 år och lånebelopp 350 000 kronor
  • Du väljer med eller utan egen kontantinsats
  • Personuppgifter hanteras enligt GDPR (se nedan*
  • Ring 0738 - 50 90 50 för dagsaktuella lånevillkor

* Personuppgifter inhämtas från dig vid köpeavtal, bilkredit eller andra kontakter. Det kan till exempel vara genom webbformulär, telefon eller ansökningar på papper. Bilförmedlingen Laxå eller våra finanspartners kan även inhämta personuppgifter från arbetsgivare eller annan tredje män. Därutöver hämtar låneinstituten personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register, t.ex. SPAR, kreditupplysningsföretag och Bolagsverket. Wasa Kredit och My Money kan spela in telefonsamtal, spara e-postkorrespondens, brev eller på annat sätt dokumentera kommunikation.

Målarstigen 1, 695 32 Laxå

Swish: 0738 - 50 90 50

Bankgiro: 356 - 7690

Bilförmedlingen Laxå

Tel 0738 - 50 90 50

Vardag 9.00 - 20.00, Lördag 9.00 - 18.00

E-post: info@laxabilformedling.se