FINANS

Finans

  • Vi samarbetar med det väletablerade kreditbolaget My Money
  • Kreditprövning sker alltid snabbt och enkelt för din bekvämlighet
  • Kredittid upp till maximalt 12 år och lånebelopp till 350 000 kronor
  • Du väljer själv om du vill låna med eller utan egen kontantinsats
  • Dina personuppgifter hanteras enligt nya lagen GDPR (se nedan)
  • Ring oss på tel 0738 - 50 90 50 för att ansöka om ditt nya billån

Personuppgifter inhämtas från dig vid köpeavtal, bilkredit eller andra kontakter. Det kan till exempel vara genom webbformulär, telefon eller ansökningar på papper. Bilförmedlingen Laxå eller våra finanspartners kan även inhämta personuppgifter från arbetsgivare eller annan tredje män. Därutöver hämtar låneinstituten personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register, t.ex. SPAR, kreditupplysningsföretag och Bolagsverket. My Money kan spela in telefonsamtal, spara e-postkorrespondens, brev eller på annat sätt dokumentera kommunikation.